Follow us on Facebook and Twitter for more news and information about the online shop solution CS-Cart from NettXpress:

NettXpress Twitter

NettXpress Facebook

Kortbetaling fortsatt vanligst

10.10.2015
by Preben Jensen
Kortbetaling fortsatt vanligst

Det er fortsatt vanligst å betale med kort ved når man handler i norske nettbutikker. 83 prosent av de som har handlet på nettet i løpet av året har brukt kort som betalingsalternativ, samtidig som omtrent en tredjedel har betalt med faktura, en fjerdedel med nettbankbetaling og en femtedel via en mikrobetalingstjeneste (for eksempel e-wallets som PayPal). I Norge er det langt flere e-wallet brukere enn i Sverige og Danmark. Andelen er også høyere blant de med lav inntekt, enn for de med høy inntekt.

Kortbetaling er også den betalingsmåten som flest netthandlere foretrekker. Fordelingen mellom foretrukne betalingsmåter har ikke forandret seg mye i løpet avde siste årene. Over halvparten velger kort foran andre betalingsmåter.

Hvordan foretrekker du å betale?

Menn foretrekker å betale med kort, mens flere kvinner foretrekker fakturabetaling og mikrobetaling som PayPal og lignende. Mikrobetaling, eller e-walletbetaling, er vanligst blant 25-34 åringer og avtar senere tydelig med stigende alder.

Betalingsmåtene skal helst være enkle og sikre

Enkelhet og sikkerhet er de aller viktigste motivene for å velge en viss betalingsmåte fremfor en annen. Kortbrukere prioriterer enkelhet høyest, mens faktura- og mikrobetalingsbrukere setter sikkerheten høyest.

Betalingsmåtene skal helst være enkle og sikre

Det finnes også innslag av andre handlingsmotiver; hver femte kortbruker veier inn bonuspoeng i kalkylen, og både kort og nettbankbetalingsbrukere løfter frem prisen i nettbutikken som en faktor.

KILDE: Norsk e-handel fra DIBS

Comments

No posts found

Write a review