Follow us on Facebook and Twitter for more news and information about the online shop solution CS-Cart from NettXpress:

NettXpress Twitter

NettXpress Facebook

Stort fokus på fart i versjon 4.3.1

11.03.2015
by Preben Jensen

Nettbutikkløsningen fra NettXpress er nå lansert i versjon 4.3.1 Beta, og vil i løpet av noen uker bli gjort tilgjengelig for nedlasting.

Hovedfokuset på den nye versjonen er fart, men det er også lagt inn noen nye nyttige funksjoner.
Optimalisering av database og server
På samme maskinpark jobber versjon 4.3.1 mye raskere om man sammenlikner med den siste versjonenen av nettbutikken som er 4.2.4. Se grafikken under som viser hvordan SQL-spørringer er optimalisert for å oppnå høyere fart ved lasting av produktsidene.
Hver gang en kunde åpner en side i nettbutikken din eller bruker søk eller filtreringsfunksjoner, blir en databasespørring utført. En spørring forteller butikken hvilken informasjon kunden ønsker å se. For eksempel, «kvinner klær under 1000 kr» er representert ved en viss spørring. Jo flere elementer som lastes inn desto tyngre blir spørringen. I en butikk med 50.000 produkter, kan en tung spørring ta flere minutter å kjøre, avhengig av serveren.
I versjon 4.3.1 av nettbutikkløsningen, fokuserte man på de tyngste spørringene: produktsortering og filtrering. Ved å bryte disse søkene ned i mindre biter, oppnår man massiv fartsøkning. Den samme informasjonen som ville ta over et minutt å laste i CS-Cart 4.2.4, lastes på 5,5 sekunder i versjon 4.3.1 Beta.
Optimalisering av hurtigbufferen
Produktsøk betyr ofte å utføre tunge SQL-spørringer. Gjenta det samme søket to ganger, og du har to identiske tunge SQL-spørringer å utføre. Selv om vi har gjort tunge SQL-spørringer mye raskere i CS-Cart 4.3.1 Beta, ville det likevel være fint å eliminere behovet for å kjøre like spørringer.
Dette er grunnen til at vi har introdusert produkt-ID caching. Under et søk vil CS-Cart 4.3.1 butikker, (cache) ID-ene for de produktene som er funnet. Hvis det samme søket gjentas, tar versjon 4.3.1 resultatene fra hurtigbufferen og den trenger ikke å kjøre den tunge SQL-spørringen på nytt.
Caching er nyttig ikke bare for søkeoptimalisering. CS-Cart 4.3.1 cacher de fleste blokkene fra butikkforsiden. Dette gir raskere lasting av samme side på besøk nummer to.
Bildeoptimalisering
Det er også gjort endringer på hvordan bilder laster på butikkforsiden for å få sidene til å laste enda raskere. Det benyttes blant annet noe som kalles: «Lazy image loading» - det vil si at et bildet kun lastes inn når bildet er synlig for kunden. For eksempel vil bilder i en slider kun starte lastingen etter at kunden har klikket på navigasjonspilen. Lazy Loading reduserer båndbredden på butikkforsiden med over 30 prosent, og teknikken reduserer også antall HTTP-forespørsler til serveren.
Du kan laste ned versjon 4.3.1 allerede nå om du vil, dersom du ønsker å teste ut den nye versjonen. Husk at den fortsatt er i Beta, så ikke bruk den på en live nettbutikk. Finner du noen bugs kan dette rapporteres direkte til utviklerne på denne siden. Vi kommer tilbake med mer informasjon når den nye versjonen av nettbutikklsningen fra NettXpress er klar til bruk.

Comments

No posts found

Write a review